Bourqui Christian

Bourqui Christian
1680 Romont

Brevets

  • Diving Instructor 1 Star
  • Diving Instructor 2 Stars
  • Nitrox Instructor
  • Children Diving Instructor